Preprava voľne ložených materiálov

Preprava voľne ložených materiálov

Prepravujeme šedý a biely cement a tiež iné sypké materiály.

PREPRAVA VOĽNE LOŽENÝCH MATERIÁLOV: ŠEDÝ CEMENT

Šedý cement prepravujeme z CRH cementární v Rohožníku a v Turni nad Bodvou po celom Slovensku, tiež do Čiech a Rakúska.

PREPRAVA VOĽNE LOŽENÝCH MATERIÁLOV: BIELY CEMENT

Biely cement prepravujeme z CRH cementárne v Rohožníku takmer do celej Európy.

PREPRAVA VOĽNE LOŽENÝCH MATERIÁLOV: OSTATNÉ

Prepravujeme aj iné voľne ložené materiály ako elektrárenský popolček, vápna, vápence, hydráty, sušené piesky, atď.