Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť TransPlus (Slovensko) s.r.o. bola založená v roku 1997 ako obchodná a dopravná spoločnosť, ktorej hlavným predmetom podnikania je preprava sušených sypkých surovín a materiálov, ktoré sa prepravujú v silo návesoch. Poskytujeme služby zákazníkom po celej Európe. Ďalej ponúkame kompletné riešenie pre medzinárodné spoločnosti pôsobiace na tomto území.

Hodnotami, ktorými sa riadime pri našom podnikaní sú:

Neustále sa rozvíjame a zlepšujeme – v každom okamžiku nášho fungovania sa pokúšame nachádzať oblasti k zlepšeniu, a to ako na osobnej, tak na celofiremnej úrovni

Sme výrazne orientovaní na zákazníka – plnenie potrieb a prianí našich klientov vnímame ako zásadný parameter vedúci k úspechu našej firmy

Dodržujeme zákony – nikdy a za žiadnych okolností neporušujeme pri našom podnikaní žiadne platné zákony ani legislatívu

Meriame výkon – kontinuálnym meraním výkonu, analýzou využití našich zdrojov ako technických, tak personálnych, pravidelným hodnotením kvality nastavených procesov a následnou realizáciou potrebných zmien zaisťujeme výrazné zvyšovanie efektivity našej práce.

Rešpektujeme potreby našich zamestnancov – v nadväznosti na dosiahnuté výsledky a dobrý výkon vytvárame našim zamestnancom adekvátne pracovné prostredie a podmienky a snažíme sa uspokojiť ich potreby.