Kontakty / dispečing

Kontakty / dispečing

Kontaktovať nás môžete mailom alebo na jednotnej telefónnej linke.

Rohožník

VOĽNE LOŽENÝ CEMENT

ŠEDÝ CEMENT: SK, CZ

E: objednavkyvolny@sk.crh.com
Jozef Janák
Erik Steinhauser

 

ŠEDÝ CEMENT: AT

E: zement@at.crh.com
Iveta Scherer
Adela Chamrazová

 

BIELY CEMENT: AT, DE

E: whitecement-svk@sk.crh.com
Adela Chamrazová

 

BIELY CEMENT: CZ, HU, CH, Balkán

E: whitecement-svk@sk.crh.com
Elena Vajsabelová

 

BIELY CEMENT: PL

E: whitecement-svk@sk.crh.com
Marián Slezák

 

BALENÝ CEMENT

ŠEDÝ CEMENT: SK, CZ

E: objednavkybaleny@sk.crh.com
Drahomíra Prchlíková
Miroslava Malovcová

 

ŠEDÝ CEMENT BALENÝ: AT

E: zement@at.crh.com
Iveta Scherer
Adela Chamrazova

 

BIELY CEMENT BALENÝ: AT, DE

E: whitecement-svk@sk.crh.com
Adela Chamrazova

 

BIELY CEMENT BALENÝ: CZ, HU, CH, Balkán

E: whitecement-svk@sk.crh.com
Elena Vajsábelová

 

BIELY CEMENT BALENÝ: PL

E: whitecement-svk@sk.crh.com
Marián Slezák

 

Preprava surovín pre výrobu v závode

E: drahomira.prchlikova@sk.crh.com
Drahomíra Prchlíková

Turňa nad Bodvou

VOĽNE LOŽENÝ CEMENT

ŠEDÝ CEMENT

E: objednavkyvolny@sk.crh.com
Pavol Kaleta
Gregor Sebestyén

 

BALENÝ CEMENT

ŠEDÝ CEMENT BALENÝ

E: objednavkybaleny@sk.crh.com
Šimon Orbán
Gregor Sebestyén

 

Preprava surovín pre výrobu v závode  

E: gregor.sebestyen@sk.crh.com
Gregor Sebestyén